Dolnośląskie Centrum Deweloperskie wyemituje obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) –  Zarząd Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego (dawniej: Hydrophi Technologies Europe) podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 3 000 dwuletnich obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 3 mln zł, podała spółka. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej wynoszącej 8% w stosunku rocznym. Odsetki wypłacane będą co kwartał. Przydział obligacji zaplanowano na 19 stycznia 2017 r. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności deweloperskiej w obszarze budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych w Lubinie.

Źródło: ISB News

Więcej pod poniższym linkiem: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Dolnoslaskie-Centrum-Deweloperskie-wyemituje-obligacje-o-wartosci-do-3-mln-zl,wid,18650796,wiadomosc.html?ticaid=11859b&_ticrsn=3

Posted in Bez kategorii.