Kalendarium

Przekazywanie raportów okresowych w 2017 r. będzie się odbywało w następujących terminach:
1. RAPORTY KWARTALNE SKONSOLIDOWANE:

  • raport za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 r.
  • raport za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
  • raport za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 r.
  • raport za III kwartał 2017 r. – 14 listopada.2017 r.

b) RAPORT OKRESOWY ROCZNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA 2016 r. zostanie przekazany w dniu 31 maja 2017 r.

Przekazywanie raportów okresowych w 2016r. będzie się odbywało w następujących terminach:
1. RAPORTY KWARTALNE SKONSOLIDOWANE:

  • raport za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.;
  • raport za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.;
  • raport za II kwartał 2016 r. – 15 sierpnia 2016 r.;
  • raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

RAPORT OKRESOWY ROCZNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA 2015 r. – 01 czerwca 2016 r.