O spółce


Przedmiotem działalności Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego będzie wznoszenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych. Emitent skupi się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie Zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach. Pierwszym miastem, gdzie Emitent chciałby rozpocząć inwestycje jest Lubin (woj. dolnośląskie).

Strategia rozwoju na lata 2017-2020

  1. Budowanie banku ziemi: Spółka od września 2016 przystąpiła do aktywnego lokowania aktywów w bazę ziemi na terenie powiatu Lubińskiego. W wyniku rozpoczętych poszukiwań Emitent wytypował 27 działek budowlanych, które spełniają kryteria wyznaczone przez Zarząd. W przeciągu kilku tygodni Spółka przystąpiła do negocjacji z poszczególnymi właścicielami, w celu nabycia jednej lub kilku z wyżej wymienionych działek. Powierzchnia największej działki to około 25 hektarów, powierzchnia pozostałych to od 0,5 do 18 hektarów.
  2. Przygotowanie działek budowlanych do inwestycji: Nabyte działki Zarząd będzie chciał podzielić geodezyjnie. To pozwoli nie tylko na wzrost wartości działek poprzez ich docelowe podzielenie, ale również na przygotowanie etapów poszczególnych inwestycji oraz rozpoczęcie prac projektowych w celu stworzenia pełnej koncepcji zabudowy wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę poszczególnych elementów osiedla.
  3. Pozyskanie finansowania: Po zakupie ziemi, Emitent przystąpi do emisji obligacji w celu finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Spółka planuje wypuszczenie kilku serii obligacji, które pozwolą na realizację całego osiedla. Jednocześnie rozłożenie w czasie poszczególnych emisji pozwoli znacząco ograniczyć koszty odsetkowe, co wiąże się również z maksymalizacją zysku z danej inwestycji.
  4. Budowa oraz sprzedaż lokali mieszkalnych: W zależności od wielkości ostatecznej inwestycji Emitent rozpocznie budowę na jednej bądź większej ilości działek. Zarząd nie wyklucza zaproszenia do wspólnej inwestycji inwestora finansowego lub branżowego.
  5. Emitent w dniu 9 stycznia 2017 r. zawarł ze spółką DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „DW Nord”, „Kontrahent”) umowę konsorcjum (raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.), która dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. Kontrahent jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska.