DCD: Emisja na projekt w mateczniku KGHM

Notowane na NewConnect Dolnośląskie Centrum Deweloperskie planuje docelowo zebrać z emisji obligacji 15 mln zł.

Spółka pozyskała już 550 tys. zł z emisji papierów serii A oprocentowanych na 8 proc. w skali roku. Jest w trakcie plasowania emisji obligacji serii B o wartości do 1,8 mln zł – papiery oprocentowane będą na 9 proc. w skali roku.

Wpływy zostaną wykorzystane na sfinansowanie budowy osiedla mieszkaniowego w Lubinie. DCD będzie realizować projekt z wrocławską spółką DW Nord. Na gruncie o powierzchni 1,9 ha zostanie wydzielonych 65 działek pod zabudowę szeregową, z czego 25 zostanie sprzedanych, a na pozostałych powstanie osiedle. Projekt rozpisany jest na cztery lata, do końca 2020 r. Zgodnie z oficjalną prognozą zarządu spółka ma w latach 2018–2020 wypracować prawie 16 mln zł zysku netto.

DCD to dawne Hydrophi. Transformacja w dewelopera nastąpiła jesienią zeszłego roku. Jakie doświadczenie spółka ma w takich projektach?

– Inwestycje deweloperskie DCD i DW Nord obsługuje ta sama kadra osób z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji projektów deweloperskich w Trójmieście i okolicy, takich jak budowa apartamentowców w Jastrzębiej Górze, Władysławowie i Helu – przekonuje Wojciech Miszczak, prezes DCD. – DW Nord posiada również grunty w Gdyni, gdzie uruchamia projekt budowy osiedla domów jednorodzinnych – dodaje.

Docelowo DCD ma się koncentrować na projektach w mniejszych miejscowościach.

Prognoza na 2017 r. zakłada uzyskanie 2 mln zł przychodów i 0,25 mln zł czystego zarobku – głównie ze sprzedaży 25 działek w Lubinie.

Więcej pod linkiem: Gazeta Giełdowa Parkiet: http://www.parkiet.com/artykul/1509559-DCD–Emisja-na-projekt–w-mateczniku-KGHM.html 

Dwaj deweloperzy, jeden projekt. Nowe osiedle w Lubinie

Dwaj deweloperzy, jeden projekt. Nowe osiedle w Lubinie

Fot. Pixabay

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie i DW Nord planują wspólną inwestycję mieszkaniową w Lubinie.

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie podpisał w styczniu umowę konsorcjum ze spółką DW Nord. Wspólne przedsięwzięcie będzie polegać na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich. Firmy planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych.

Projekt obejmie stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługową-handlową na gruntach inwestycyjnych DW Nord w Lubinie.

Jak informuje DCD, obecnie inwestycja znajduje się na etapie uzyskania wydanej pod koniec 2016 roku Prawomocnej Decyzji Podziałowej, w wyniku której zostały wywłaszczone tereny pod drogi gminne i energetykę oraz wyznaczono działki pod zabudowę wielorodzinną o łącznej pow. 4 ha, działki pod zabudowę usługową – handlową o łącznej pow. 2,5 ha, działki pod zabudowę jednorodzinną szeregową intensywną o łącznej pow. 3,7 ha a także działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą o łącznej pow. 10,05 ha.

Inwestycja znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji na terenie miasta Lubin, w odległości 1,5 km w linii prostej od głównej Galerii Handlowej Lubina.

Źródło: http://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/dwaj_deweloperzy_jeden_projekt_nowe_osiedle_w_lubinie,10488.html

Prognoza wyników finansowych na lata 2017-2020

Zarząd spółki DCD S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozę wyników na lata 2017-2020. Niniejsza prognoza sporządzona została zgodnie z poniższymi założeniami:
– Emitent w dniu 9 stycznia 2017 r. zawarł ze spółką DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą  we Wrocławiu (dalej:  DW Nord ,  Kontrahent ) umowę konsorcjum (raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.), która dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp.

– Kontrahent jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska.

– Emitent wraz z Kontrahentem planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych. W tym roku DCD planuje sprzedaż 25 działek za łączną kwotę przychodów ze sprzedaży w wysokości 2 mln zł i 254 tys. zł zysku netto. Ze sprzedaży budynków Spółka planuje uzyskać 12,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,2 mln zł zysku netto w 2018 roku.

Źródło: raport ESPI opublikowany przez Spółkę, http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/26585573,dolnoslaskie-centrum-deweloperskie-sa-6-2017-prognoza-wynikow-finansowych-emitenta-na-lata-2017-2020

https://dcdsa.pl/wp-content/uploads/2017/03/DCD_SA_Prognoza_finansowa_2017-2020.pdf

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii B w wysokości do 1,8 mln zł

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. podjął w dniu 8 marca 2017 r. uchwałę o emisji  1800 dwuletnich, niezamiennych, zabezpieczonych obligacji serii B o wartości do 1,8 mln zł. Obligacjeq oprocentowane będą według stopy procentowej wynoszącej 9% w skali roku. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, wynoszącej 1000 zł każda. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej przeznaczonej do 149 inwestorów. W przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 500 sztuk Obligacji, emisja Obligacji serii B nie dojdzie do skutku (próg emisji).

Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki związanej z realizacją projektu deweloperskiego w Lubinie. Zabezpieczeniem papierów będzie hipoteka na nieruchomości gruntowej w Lubinie, przeznaczonej pod zabudowę szeregową. Wskazana powyżej niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowi własność spółki pod firmą DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która to spółka zawarła z Emitentem umowę konsorcjum, na podstawie której udziela zabezpieczenia dla emisji Obligacji serii B, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017.

Źródło: więcej informacji w raporcie bieżącym EBI opublikowanym przez Spółkę: http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&id=102343&ncc_index=DCD&id_tr=1