Aktualne inwestycje

Działalność deweloperska spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. polega na wznoszeniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie Zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach.

Przedsięwzięcie inwestycyjne spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. realizowane w ramach umowy konsorcjum ze spółką DW NORD Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu obejmie stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługową-handlową, w tym własną galerią handlową na gruntach inwestycyjnych w mieście Lubin (woj. dolnośląskie), przygotowanie gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podział gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp.

Wizualizacja osiedla

Lubin jako miasto idealne do prowadzenia działalności deweloperskiej

W strategii miasta Lubina do roku 2020 opublikowanej w 2010 r., znajduje się zwięzła charakterystyka dużego problemu społecznego występującego w tym, zamieszkanym przez prawie 80 tyś osób mieście: „Na sytuację demograficzną ciągle ma wpływ jeden z najważniejszych problemów społecznych – trudny dostęp do własnego mieszkania. Dodatkowo można oczekiwać zaostrzenia się problemu w przyszłości z powodu dekapitalizacji istniejących zasobów mieszkaniowych – zarówno starej, jeszcze XIXwiecznej zabudowy, jak też budownictwa „wielkopłytowego” z lat 50-70. Ważnym czynnikiem, który znacząco wpływa na rynek mieszkaniowy w Lubinie są wstrząsy związane z eksploatacją prowadzoną w kopalniach miedzi KGHM, tak zwane tąpnięcia osiągające siłę nawet 5 stopni w skali Richtera, powodujące duży dyskomfort mieszkańców bloków i znaczne uszkodzenia budynków. Młodzi wykształceni oraz dobrze zarabiający pracownicy KGHM, dużo chętniej kupują mieszkania na nowo budowanych osiedlach niż w starych blokowiskach. Problemem jest natomiast dostępność takich lokali, które sprzedają się zwykle jeszcze na długo przed wybudowaniem.”

Dodatkowym atutem w tej inwestycji są informacje dotyczące planów budowy kopalni odkrywkowej koło Legnicy, gdzie na terenie kilku małych gmin wiejskich znajdują się największe w Polsce i może również w Europie złoża węgla brunatnego. Powstanie tak dużego zakładu w ciągu kilku lat, zatrudniającego wiele tysięcy pracowników, których wynagrodzenie z pewnością przekroczy średnią krajową, będzie dodatkowym czynnikiem zwiększającym wartość nieruchomości w okolicy i zwiększającym swoją atrakcyjność dla nowych mieszkańców poszukujących nowych mieszkań.

Gmina Lubin wraz z 5 innymi okolicznymi gminami (Grębocice, Rudna, Głogów, Polkowice i Radwanice) bezpośrednio związanymi ze spółkami powiązanymi z KGHM S.A. należą do 100 najbogatszych gmin w Polsce. Z danych uzyskanych od Prezydenta Lubina wynika, że corocznie z KGHM S.A. na emeryturę odchodzi około 1100 pracowników i tyle samo osób dysponujących środkami finansowymi na konsumpcję i inwestycje mieszkaniowe znajduje zatrudnienie na ich miejsce.

Kolejnym atutem, lokalizacji przyszłych inwestycji Emitenta, jest powstanie w Lubinie ponad 400ha specjalnej strefy ekonomicznej, która przyniesie kilkanaście tysięcy miejsc pracy. Nowe miejsca pracy to również zwiększony popyt na mieszkania. Wysokie zarobki u największego pracodawcy w rejonie (KGHM S.A.) wpływają również na wysoką zdolność kredytową miejscowej ludności. Średnie miesięczne dochody uzyskiwane w KGHM S.A. wynoszą około 11 tys. złotych brutto.