DCD podpisała z DW NORD Sp. z o.o umowę konsorcjum dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskich

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 r. podpisał umowę konsorcjum ze spółką DW NORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „DW NORD”). Przedmiotowa umowa dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. Projekt obejmie stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługową-handlową na gruntach inwestycyjnych będących w posiadaniu DW NORD w mieście Lubin (woj. dolnośląskie).

DW NORD zajmuje się działalnością deweloperską polegającą na wznoszeniu budynków na gruntach inwestycyjnych będących jej własnością i posiada możliwość pozyskania kolejnych gruntów. DW NORD jest spółką celową posiadającą kadrę osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrealizowanych inwestycji deweloperskich w Trójmieście i okolicy, takich jak budowa apartamentowców w prestiżowych lokalizacjach w Jastrzębiej Górze, Władysławowie i Helu. DW NORD posiada również nieruchomości w bardzo prestiżowej lokalizacji w Gdyni, gdzie DW NORD uruchamia inwestycję polegającą na budowie osiedla domów jednorodzinnych i obecnie wystąpiła już z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Spółka zobowiązała się do pozyskania częściowego finansowania niezbędnego dla realizacji inwestycji w Lubinie. DW NORD zobowiązał się do współdziałania z Emitentem w powyższym.

Szczegółowy podział zadań pomiędzy Spółką a DW NORD zostanie określony po uzyskaniu przez Emitenta finansowania niezbędnego dla rozpoczęcia inwestycji i jego zabezpieczeniu na nieruchomościach będących w posiadaniu DW NORD.

Przedmiotowa umowa spełnia kryteria poufności, gdyż realizacja powyższej umowy może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta.

Źródło: raport ESPI opublikowany przez Spółkę – http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,341821

Posted in Bez kategorii.