Dolnośląskie Centrum Deweloperskie wyemituje obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) –  Zarząd Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego (dawniej: Hydrophi Technologies Europe) podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 3 000 dwuletnich obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 3 mln zł, podała spółka. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej wynoszącej 8% w stosunku rocznym. Odsetki wypłacane będą co kwartał. Przydział obligacji zaplanowano na 19 stycznia 2017 r. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności deweloperskiej w obszarze budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych w Lubinie.

Źródło: ISB News

Więcej pod poniższym linkiem: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Dolnoslaskie-Centrum-Deweloperskie-wyemituje-obligacje-o-wartosci-do-3-mln-zl,wid,18650796,wiadomosc.html?ticaid=11859b&_ticrsn=3

DCD wchodzi w deweloperkę; liczy na 12,9 mln zysku w ’18 r.

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie (dawniej Hydrophi Technologies Europe) chce budować mieszkania, domy i lokale handlowo-usługowe. Spółka szacuje, że w 2018 r. osiągnie co najmniej 12,9 mln zł zysku netto i minimum 43 mln zł przychodów – podała firma w komunikacie.

Spółka opublikowała właśnie nową strategię na lata 2016-2020. Nowym przedmiotem działalności firmy będzie stawianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych.

„Emitent skupi się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach” – napisano w raporcie. Pierwszym miastem, gdzie spółka chciałby rozpocząć inwestycje, jest Lubin.

Od września firma przystąpi do budowy banku ziemi na terenie powiatu lubińskiego. Wytypowanych zostało już 27 działek budowlanych, spełniających kryteria firmy. Po zakupie ziemi Dolnośląskie Centrum Deweloperskie przystąpi do emisji obligacji w celu finansowania poszczególnych etapów inwestycji.

„Spółka planuje wypuszczenie kilku serii obligacji, które pozwolą na realizację całego osiedla. Jednocześnie rozłożenie w czasie poszczególnych emisji pozwoli znacząco ograniczyć koszty odsetkowe, co wiąże się również z maksymalizacją zysku z danej inwestycji” – podano w raporcie.

Zarząd spółki nie wyklucza zaproszenia do wspólnej inwestycji inwestora finansowego lub branżowego. Firma wyznaczyła cele strategiczne na lata 2016-2020. Zapowiada osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 r. na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych i wypracowanie w 2017 r. dodatniego wyniku netto. W planach jest też osiągnięcie przychodów na poziomie co najmniej 43 mln zł i zysku netto w wysokości co najmniej 12,9 mln zł w 2018 r.

Począwszy od 2019 r., spółka miałaby wychodzić na nowe rynki. (PAP) morb/ asa/

Więcej pod linkiem: http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1722010,dcd-wchodzi-w-deweloperke–liczy-na-12-9-mln-zl-zysku-w–18-r-

Strategia rozwoju lata 2016-2018 opublikowana przez Spółkę: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/995829