Prognoza wyników finansowych na lata 2017-2020

Zarząd spółki DCD S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozę wyników na lata 2017-2020. Niniejsza prognoza sporządzona została zgodnie z poniższymi założeniami:
– Emitent w dniu 9 stycznia 2017 r. zawarł ze spółką DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą  we Wrocławiu (dalej:  DW Nord ,  Kontrahent ) umowę konsorcjum (raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.), która dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp.

– Kontrahent jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska.

– Emitent wraz z Kontrahentem planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych. W tym roku DCD planuje sprzedaż 25 działek za łączną kwotę przychodów ze sprzedaży w wysokości 2 mln zł i 254 tys. zł zysku netto. Ze sprzedaży budynków Spółka planuje uzyskać 12,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,2 mln zł zysku netto w 2018 roku.

Źródło: raport ESPI opublikowany przez Spółkę, http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/26585573,dolnoslaskie-centrum-deweloperskie-sa-6-2017-prognoza-wynikow-finansowych-emitenta-na-lata-2017-2020

https://dcdsa.pl/wp-content/uploads/2017/03/DCD_SA_Prognoza_finansowa_2017-2020.pdf

Posted in Bez kategorii.