Animator rynku

Animatorem Rynku dla Akcji Emitenta jest Beskidzki Dom Maklerski S.A.