Kalendarium

Przekazywania raportów okresowych w 2019 r. będzie się odbywało w następujących terminach:
RAPORTY KWARTALNE SKONSOLIDOWANE:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku,
 • raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku,
 • raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku,
 • raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku

RAPORT OKRESOWY ROCZNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA 2018 r. zostanie przekazany w dniu 30 maja 2019 r.

Przekazywania raportów okresowych w 2018 r. będzie się odbywało w następujących terminach:
RAPORTY KWARTALNE SKONSOLIDOWANE:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku,
 • raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku,
 • raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku,
 • raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku

RAPORT OKRESOWY ROCZNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA 2017 r. zostanie przekazany w dniu 30 maja 2018 r.

Przekazywanie raportów okresowych w 2017 r. będzie się odbywało w następujących terminach:
RAPORTY KWARTALNE SKONSOLIDOWANE:

 • raport za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 r.
 • raport za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
 • raport za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 r.
 • raport za III kwartał 2017 r. – 14 listopada.2017 r.

RAPORT OKRESOWY ROCZNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA 2016 r. zostanie przekazany w dniu 31 maja 2017 r.

Przekazywanie raportów okresowych w 2016r. będzie się odbywało w następujących terminach:
RAPORTY KWARTALNE SKONSOLIDOWANE:

 • raport za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.;
 • raport za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.;
 • raport za II kwartał 2016 r. – 15 sierpnia 2016 r.;
 • raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

RAPORT OKRESOWY ROCZNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA 2015 r. – 01 czerwca 2016 r.