Raporty EBI

Raporty opublikowane za pomocą systemu EBI dostępne są na stronie www.newconnect.pl

2019-02-18 13:26:31 Kwartalny | 5/2019
Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

2019-02-14 23:59:44 Kwartalny | 4/2019 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

2019-02-06 22:20:06 Bieżący | 3/2019 Wykup obligacji serii A

2019-02-06 14:28:15 Bieżący | 2/2019 Płatność odsetek od obligacji serii A

2019-01-28 22:11:53 Bieżący | 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

2018-12-20 00:38:06 Bieżący | 18/2018 Rezygnacja z funkcji Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta

2018-11-14 23:36:03 Kwartalny | 17/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 r

2018-11-08 17:03:51 Bieżący | 16/2018 Płatność odsetek od obligacji serii A

2018-08-14 23:57:30 Kwartalny | 15/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 r

2018-08-13 10:48:08 Bieżący | 14/2018 Płatność odsetek od obligacji serii A

2018-06-30 13:03:15 Bieżący | 13/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-04 23:53:27 Bieżący | 12/2018 Kwestionariusz osobowy Prezesa Zarządu Spółki

2018-06-03 23:17:30 Bieżący | 11/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r

2018-05-31 13:55:14 Bieżący | 10/2018 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2018-05-30 23:20:29 Roczny | 9/2018 Skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

2018-05-30 23:14:47 Roczny | 8/2018 Jednostkowy raport roczny za 2017 r.

2018-05-15 20:55:10 Kwartalny | 7/2018 Raport okresowy za I kwartał 2018 r

2018-04-27 16:59:16 Bieżący | 6/2018 Płatność odsetek od obligacji serii A

2018-02-27 20:51:50 Kwartalny | 5/2018 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

2018-02-14 23:58:58 Kwartalny | 4/2018 Raport okresowy za IV kwartał 2017 r

2018-02-02 13:17:36 Bieżący | 3/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2018-01-30 23:08:23 Bieżący | 2/2018 Płatność odsetek od obligacji serii A

2018-01-22 15:47:42 Bieżący | 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

2017-11-14 20:56:21 Kwartalny | 24/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

2017-10-30 23:25:03 Bieżący | 23/2017 Płatność odsetek od obligacji serii A

2017-08-16 13:26:20 Kwartalny | 22/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

2017-08-01 13:28:35 Bieżący | 21/2017 Płatność odsetek od obligacji serii A

2017-07-17 22:20:39 Bieżący | 20/2017 Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii C

2017-07-11 14:13:09 Bieżący | 19/2017 Zawarcie umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia

2017-07-05 15:24:24 Bieżący | 18/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.

2017-06-05 15:21:17 Bieżący | 17/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r.

2017-05-31 22:22:10 Roczny | 16/2017 Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

2017-05-31 22:12:15 Roczny | 15/2017 Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok
2017-05-15 23:38:16 Kwartalny | 14/2017 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

2017-04-30 13:44:57 Bieżący | 13/2017 Płatność odsetek od obligacji serii A

2017-04-18 18:10:36 Bieżący | 12/2017 Powołanie Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta

2017-04-06 21:17:39 Bieżący | 11/2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2017-03-08 07:27:57 Bieżący | 10/2017 Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii B

2017-02-16 14:30:33 Bieżący | 9/2017
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 16 lutego 2017 r.

2017-02-14 16:12:17 Kwartalny | 8/2017 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

2017-02-03 10:36:04 Bieżący | 7/2017 Przydział obligacji serii A

2017-01-20 16:52:02 Bieżący | 6/2017 Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 r.

2017-01-17 20:15:50 Bieżący | 5/2017 Zmiana warunków emisji obligacji serii A – korekta raportu EBI nr 4/2017

2017-01-17 19:23:25 Bieżący | 4/2017 Zmiana warunków emisji obligacji serii A

2017-01-05 13:26:41 Bieżący | 3/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2017-01-04 12:05:40 Bieżący | 2/2017 Kwestionariusze osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta

2017-01-02 22:47:35 Bieżący | 1/2017 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

2016-12-23 13:19:57 Bieżący | 27/2016 Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej Emitenta

2016-12-22 13:46:34 Bieżący | 26/2016 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

2016-12-05 15:07:45 Bieżący | 25/2016 rezygnacja osób nadzorujących

2016-11-14 18:32:27 Kwartalny | 24/2016 jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r.

2016-10-05 17:27:03 Bieżący | 23/2016 Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta

2016-08-15 19:22:31 Kwartalny | 22/2016 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku

2016-08-02 15:56:17 Bieżący | 21/2016 Informacja o zmianie adresu Emitenta

2016-08-02 15:54:49 Bieżący | 20/2016 Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej Emitenta

2016-07-22 11:20:16 Bieżący | 19/2016 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2016-07-18 16:44:09 Bieżący | 18/2016 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki – uzupełnienie o podstawę prawną

2016-07-18 16:32:50 Bieżący | 17/2016 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

2016-07-13 16:17:52 Bieżący | 16/2016 Kwestionariusze osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta

2016-07-12 11:52:26 Bieżący | 15/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2016-07-12 11:46:32 Bieżący | 14/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte w dniu 30 czerwca 2016 r., kontynuowane dnia 11 lipca 2016 r.

2016-07-01 10:56:35 Bieżący | 13/2016 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2016-06-10 13:24:01 Bieżący | 12/2016 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

2016-06-03 13:10:11 Bieżący | 11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r.

2016-06-01 20:16:02 Roczny | 10/2016 Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2015 rok

2016-06-01 20:09:25 Roczny | 9/2016 Jednostkowy raport roczny Spółki za 2015 rok

2016-05-16 20:59:07 Kwartalny | 8/2016 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku

2016-03-14 13:27:26 Bieżący | 7/2016 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

2016-03-04 13:55:15 Bieżący | 6/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2016-03-04 09:02:54 Bieżący | 5/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 26 lutego 2016 r., kontynuowane w dniu 3 marca 2016 r.

2016-02-26 15:29:12 Bieżący | 4/2016 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2016-02-15 17:46:21 Kwartalny | 3/2016 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

2016-01-30 15:33:07 Bieżący | 2/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lutego 2016 r.

2016-01-26 09:07:55 Bieżący | 1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

2015-11-16 16:27:08 Kwartalny | 23/2015 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

2015-09-29 13:42:56 Bieżący | 22/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz zmian Statutu

2015-08-14 10:00:14 Kwartalny | 21/2015 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku

2015-08-07 13:03:43 Bieżący | 20/2015 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2015-08-05 10:40:01 Bieżący | 19/2015 Wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

2015-06-30 15:19:44 Bieżący | 18/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.

2015-06-23 13:26:51 Bieżący | 17/2015 Nieprzyznanie spółce zależnej dofinansowania w ramach Programu LIFE

2015-06-02 14:44:43 Bieżący | 16/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r.

2015-05-28 15:33:32 Bieżący | 15/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

2015-05-28 09:01:52 Bieżący | 14/2015 HydroPhi Technologies Europe S.A weźmie udział w konferencji SeeThruEquity First Annual Warsaw Investor Conference

2015-05-15 16:03:53 Kwartalny | 13/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

2015-05-11 15:54:03 Roczny | 12/2015 Raport Roczny za rok obrotowy 2014

2015-05-08 16:18:29 Bieżący | 11/2015 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014 rok

2015-05-05 09:49:02 Bieżący | 10/2015 Zawiadomienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o udzieleniu świadectwa homologacji systemu HydroPlant na zgodność z Regulaminem EKG

2015-04-01 17:01:22 Bieżący | 9/2015 Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

2015-04-01 16:51:05 Bieżący | 8/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta

2015-03-02 14:48:44 Bieżący | 7/2015 Aktualizacja informacji o prowadzonych testach systemu HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu

2015-02-23 17:25:56 Bieżący | 6/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lutego 2015 r.

2015-02-16 17:19:46 Kwartalny | 5/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

2015-01-29 16:01:54 Bieżący | 4/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

2015-01-26 16:39:01 Bieżący | 3/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 lutego 2015 r.

2015-01-22 16:21:47 Bieżący | 2/2015 Złożenie pierwszego istotnego zamówienia na jednostki systemu HydroPlant przez meksykańskiego przewoźnika

2015-01-05 10:24:08 Bieżący | 1/2015 Informacja o zamiarze zwołania NWZ w związku z planowanym pozyskaniem finansowania udziałowego

2014-12-31 09:33:07 Bieżący | 61/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii D w ofercie publicznej

2014-12-18 15:35:49 Bieżący | 60/2014 Zawarcie listu intencyjnego z dystrybutorem technologii HydroPlant w zakresie pozyskania przez Emitenta dodatkowego finansowania udziałowego

2014-12-18 15:35:49 Bieżący | 60/2014 Zawarcie listu intencyjnego z dystrybutorem technologii HydroPlant w zakresie pozyskania przez Emitenta dodatkowego finansowania udziałowego

2014-12-18 12:56:40  Bieżący | 59/2014 Informacja o zamiarze rozbudowy sieci dystrybucji technologii HydroPlant

2014-12-16 14:58:39 Bieżący | 58/2014 Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta listu intencyjnego z dystrybutorem w zakresie złożenia zamówienia na jednostki HydroPlant

2014-12-11 13:58:45 Bieżący | 57/2014 Zawarcie porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego

2014-12-02 09:40:23 Bieżący | 56/2014 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D

2014-11-21 22:26:16 Bieżący | 55/2014 Zmiana nazw skróconych Emitenta

2014-11-20 16:16:20 Bieżący | 54/2014 Pozytywne wyniki testów systemu HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej w Meksyku

2014-11-17 16:15:00 Bieżący | 53/2014 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

2014-11-14 16:17:33 Kwartalny | 52/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

2014-10-27 09:22:38 Bieżący | 51/2014 Instalacja technologii HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu

2014-10-22 09:15:55 Bieżący | 50/2014 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy o współpracy w zakresie pozyskiwania Klientów do technologii HydroPlant

2014-10-20 09:58:24 Bieżący | 49/2014 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C oraz zmiany nazwy Emitenta

2014-10-17 10:34:57 Bieżący | 48/2014 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu spółki zależnej w ramach Programu LIFE

2014-10-16 15:29:42 Bieżący | 47/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze niewprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect do końca października 2015 r.

2014-10-16 15:11:28 Bieżący | 46/2014 Zawarcie umów na przeprowadzenie emisji akcji serii D oraz ich wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

2014-10-15 11:51:44 Bieżący | 45/2014 Pozytywne wyniki programu badań systemu HydroPlant w Meksyku

2014-10-13 14:33:32 Bieżący | 44/2014 Planowana instalacja technologii HydroPlant w Autobusach Komunikacji Miejskiej w Polsce

2014-08-26 15:42:48 Bieżący | 43/2014 Realizacja transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta

2014-08-26 15:28:52 Bieżący | 42/2014 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii C Emitenta

2014-08-25 14:46:53 Bieżący | 41/2014 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2014-08-21 10:26:54 Bieżący | 40/2014 Publikacja Prezentacji Inwestycyjnej na stronie internetowej

2014-08-14 19:46:56 Kwartalny | 39/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

2014-08-13 16:44:26 Bieżący | 38/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2014-08-13 10:20:52 Bieżący | 37/2014 Planowane zamknięcie transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta w przeciągu kilku tygodni

2014-08-13 10:14:11 Bieżący | 36/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 sierpnia 2014 r.

2014-07-25 13:31:45 Bieżący | 35/2014 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2013 r.

2014-07-16 08:41:26 Bieżący | 34/2014 Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta

2014-07-15 17:54:35 Bieżący | 33/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r.

2014-07-01 18:33:47 Bieżący | 32/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2014-07-01 18:27:48 Bieżący | 31/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.

2014-06-25 11:43:14 Bieżący | 30/2014 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO

2014-06-25 11:39:41 Bieżący | 29/2014 Postanowienie sądu o wstrzymaniu wykonania uchwał nr 3 i 12 NWZ Spółki z dnia 14.05.2014 r.

2014-06-11 10:29:54 Bieżący | 28/2014 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

2014-06-06 14:55:58 Bieżący | 27/2014 Zaprzestanie stosowania zasady 16 Dobrych Praktyk

2014-05-30 17:13:14 Bieżący | 26/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r.

2014-05-30 17:02:16 Roczny | 25/2014 Raport roczny za rok 2013

2014-05-27 16:30:52 Bieżący | 24/2014 Wypowiedzenie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

2014-05-15 20:44:33 Kwartalny | 23/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

2014-05-15 20:16:49 Bieżący | 22/2014 Inf. o zawarciu umowy przyrzeczonej zbycia akcji, zmianie akcjonariusza większościowego Terra S.A. oraz o zawarciu transakcji zbycia akcji przez Prezesa Zarządu

2014-05-15 19:07:26 Bieżący | 21/2014 Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej

2014-05-14 20:10:20 Bieżący | 20/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Terra Spółka Akcyjna w dniu 14 maja 2014 r. wraz z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami

2014-05-14 19:12:06 Bieżący | 19/2014 Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku

2014-05-13 20:01:02 Bieżący | 18/2014 Powołanie Prezesa Zarządu Terra Spółka Akcyjna, ze skutkiem na dzień 16 maja 2014 r.

2014-05-05 12:21:28 Bieżący | 17/2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu Terra Spółka Akcyjna

2014-04-28 19:56:33 Bieżący | 16/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2014 r. wraz z wynikami głosowań oraz ogłoszenie przerwy w obradach NWZ

2014-04-14 20:01:30 Bieżący | 15/2014 Raport miesięczny za marzec 2014 roku

2014-04-09 20:07:28 Bieżący | 14/2014 Wprowadzenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 r.

2014-04-01 00:21:57 Bieżący | 13/2014 Odwołanie Nadzw. Waln. Zgrom. Terra S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz ogłoszenie o zawołaniu Nadzw. Walnego Zgrom. Spółki na dzień 28 kwietnia 2014 roku

2014-03-28 21:10:26 Bieżący | 12/2014 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2014, o brakujący plik oświadczenia o liczbie akcji Terra S.A.

2014-03-28 20:45:56 Bieżący | 11/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2014 roku.

2014-03-20 15:52:08 Bieżący | 10/2014 Informacja o zawarciu przez Akcjonariusza większościowego umowy przedwstępnej do umowy zobowiązującej do przeniesienia akcji Spółki

2014-03-14 06:37:08 Bieżący | 9/2014 Raport miesięczny za luty 2014 roku

2014-02-14 20:56:45 Bieżący | 8/2014 Informacja o zawieszeniu przez sąd postępowania rejestrowego

2014-02-14 20:50:22 Bieżący | 7/2014 Raport miesięczny za styczeń 2014 roku

2014-02-14 20:42:46 Kwartalny | 6/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

2014-02-07 07:43:04 Bieżący | 5/2014 Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

2014-01-21 00:20:17  Bieżący | 4/2014 Informacja o wstrzymaniu przez Sąd wykonania części uchwały nr 4 NWZ Terra S.A., z dnia 20/12/2013 r. oraz o ustanowieniu dla Spółki kuratora

2014-01-14 06:40:54 Bieżący | 3/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

2014-01-14 06:34:35 Bieżący | 2/2014 Raport miesięczny za grudzień 2013 roku

2014-01-13 22:52:05 Bieżący | 1/2014 Raport miesięczny za listopad 2013 roku

2013-12-30 20:53:45 Bieżący | 30/2013 Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2013-12-21 12:45:51 Bieżący | 29/2013 Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej

2013-12-21 12:31:55 Bieżący | 28/2013 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2013 r. wraz z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami

2013-11-14 20:08:38 Bieżący | 27/2013 Raport miesięczny za październik 2013 roku

2013-11-14 20:01:13 Kwartalny | 26/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

2013-10-22 18:15:49 Bieżący | 25/2013 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2013 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 grudnia 2013

2013-10-14 20:40:23 Bieżący | 24/2013 Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku

2013-09-27 12:57:07 Bieżący | 23/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Terra Spółka Akcyjna

2013-09-14 16:16:34 Bieżący | 22/2013 Raport miesięczny za sierpień 2013 roku

2013-08-14 08:28:42 Bieżący | 21/2013 Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

2013-08-14 08:21:04 Kwartalny | 20/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 r.

2013-07-22 19:04:40 Bieżący | 19/2013 Informacja o ofercie nabycia akcji

2013-07-15 06:45:46  Bieżący | 18/2013 Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku

2013-06-28 22:38:40 Bieżący | 17/2013 Informacja o wypłacie dywidendy

2013-06-28 22:21:58 Bieżący | 16/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 r. wraz z wynikami głosowań

2013-06-26 18:09:39 Bieżący | 15/2013 Oferta nabycia akcji dla głównego akcjonariusza

2013-06-14 17:53:34 Bieżący | 14/2013 Raport miesięczny za maj 2013 roku

2013-06-10 19:33:11 Bieżący | 13/2013 Korekta raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 8 czerwca 2013 r.

2013-06-08 08:32:10 Bieżący | 12/2013 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały

2013-05-31 15:50:41 Roczny | 11/2013 Raport roczny za rok 2012

2013-05-31 15:34:46 Bieżący | 10/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Terra SA

2013-05-15 13:21:48 Kwartalny | 9/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

2013-05-14 13:04:21 Bieżący | 8/2013 Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku

2013-04-15 09:53:47 Bieżący | 7/2013 Raport miesięczny za marzec 2013 roku

2013-03-14 12:27:43 Bieżący | 6/2013 Raport miesięczny za luty 2013 roku

2013-02-14 16:37:59 Kwartalny | 5/2013 Raport kwartalny – 4 kwartał 2012

2013-02-14 14:50:38 Bieżący | 4/2013 Raport miesięczny za styczeń 2013 roku

2013-01-30 08:53:42 Bieżący | 3/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

2013-01-14 14:17:23 Bieżący | 2/2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 roku

2013-01-08 10:33:26 Bieżący | 1/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2012-12-14 06:37:34 Bieżący | 21/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 roku

2012-11-14 18:32:48 Bieżący | 21/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 roku

2012-11-14 18:32:48 Kwartalny | 20/2012 Raport kwartalny – 3 kwartał 2012

2012-11-14 16:23:20 Bieżący | 19/2012 Raport miesięczny za październik 2012 roku

2012-10-14 11:55:22 Bieżący | 18/2012 Raport miesięczny za wrzesień 2012 roku

2012-09-14 10:02:19 Bieżący | 17/2012 Raport miesięczny za sierpień 2012 roku

2012-08-14 16:47:23 Bieżący | 16/2012 Raport miesięczny za lipiec 2012 roku

2012-08-14 16:35:07 Kwartalny | 15/2012 Raport kwartalny – 2 kwartał 2012

2012-07-14 20:59:54 Bieżący | 14/2012 Raport miesięczny za czerwiec 2012 roku

2012-06-29 17:05:46 Bieżący | 13/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku

2012-06-14 09:44:50 Bieżący | 12/2012 Raport miesięczny za maj 2012 roku

2012-06-01 17:10:45 Bieżący | 11/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Terra SA

2012-05-15 17:42:13 Kwartalny | 10/2012 Raport kwartalny – 1 kwartał 2012

2012-05-15 17:29:11 Bieżący | 9/2012 Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku

2012-04-25 17:14:08 Roczny | 8/2012 Raport roczny za rok 2011.

2012-04-23 17:37:37 Bieżący | 7/2012 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r.

2012-04-14 12:58:24 Bieżący | 6/2012 Raport miesięczny za marzec 2012 roku

2012-03-14 10:02:47 Bieżący | 5/2012 Raport miesięczny za luty 2012 roku

2012-02-23 09:38:22 Bieżący | 4/2012 Raport miesięczny za styczeń 2012 roku

2012-02-14 08:55:02 Kwartalny | 3/2012 Raport kwartalny – 4 kwartał 2011

2012-01-30 12:33:04 Bieżący | 2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

2012-01-13 18:33:40 Bieżący | 1/2012 Raport miesięczny za grudzień 2011 rok

2011-12-14 16:00:16 Bieżący | 35/2011 Raport miesięczny za listopad 2011 rok

2011-11-30 13:50:54 Bieżący | 34/2011 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2011

2011-11-14 13:17:06 Kwartalny | 33/2011 Raport kwartalny za 3 kwartał 2011

2011-11-10 15:52:57 Bieżący | 32/2011 Raport miesięczny za październik 2011 rok

2011-10-14 12:37:56 Bieżący | 31/2011 Raport miesięczny za wrzesień 2011 rok

2011-09-14 14:52:02 Bieżący | 30/2011 Raport miesięczny za sierpień 2011 rok

2011-08-12 18:01:51 Kwartalny | 29/2011 Raport kwartalny – 2 kwartał 2011 roku.

2011-08-10 22:17:07 Bieżący | 28/2011 Raport miesięczny za lipiec 2011 rok

2011-07-14 17:14:48 Bieżący | 27/2011 Raport miesięczny za czerwiec 2011 rok

2011-07-01 13:28:47 Bieżący | 26/2011 Uzupełnienie do raportu nr 25/2011 ws. uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku

2011-07-01 10:32:41 Bieżący | 25/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku

2011-06-17 13:21:30 Bieżący | 24/2011 Zmiana Autoryzowanego Doradcy

2011-06-13 14:24:59 Bieżący | 23/2011 Raport miesięczny za maj 2011 rok

2011-06-11 10:40:57 Bieżący | 22/2011 Otrzymanie żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw

2011-06-06 11:23:38 Bieżący | 21/2011 Zmiana porządku obrad WZA

2011-06-03 15:51:28 Bieżący | 20/2011 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TERRA S.A.

2011-06-03 13:08:10 Bieżący | 19/2011 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

2011-05-16 10:58:07 Bieżący | 18/2011 Raport miesięczny za kwiecień 2011

2011-05-16 10:54:19 Kwartalny | 17/2011 Raport kwartalny za 1 kwartał 2011

2011-05-04 10:07:16 Roczny | 16/2011 Terra SA raport roczny za rok 2010

2011-04-20 15:11:53 Bieżący | 15/2011 Sprostowanie do oświadczenia Zarządu w przedmiocie stosowania zasad Dobrych Praktyk przez TERRA SA

2011-04-20 15:08:05 Bieżący | 14/2011 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2010 rok

2011-04-15 17:16:20 Bieżący | 13/2011 Informacja spółki zależnej w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie

2011-04-15 17:10:58 Bieżący | 12/2011 Oświadczenie Zarządu w przedmiocie stosowania Zasad Dobrych praktyk przez TERRA SA

2011-04-14 14:34:13 Bieżący | 11/2011 Raport miesięczny za marzec 2011 rok

2011-04-14 14:30:31 Bieżący | 10/2011 Data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010

2011-03-15 11:49:59 Bieżący | 9/2011 wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

2011-03-14 16:55:26 Bieżący | 8/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

2011-03-14 16:43:59 Bieżący | 7/2011 raport miesięczny za 2011 rok

2011-03-11 15:36:39 Bieżący | 6/2011 wniosek do GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

2011-03-11 15:34:50 Bieżący | 5/2011 wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect akcji serii A i B

2011-03-10 16:51:22 Bieżący | 4/2011 Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej

2011-03-10 16:46:10 Bieżący | 3/2011 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2010

2011-02-24 11:36:47 Bieżący | 2/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

2011-02-24 11:26:16 Bieżący | 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI