Raporty ESPI

Raporty opublikowane za pomocą systemu ESPI dostępne są na stronie www.newconnect.pl pod następującym linkiem:

2018-06-30 12:54:44 Bieżący | 4/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-30 11:47:12 Bieżący | 3/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-03 23:08:29  Bieżący | 1/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r.

2017-12-22 22:08:02 Bieżący | 14/2017 Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta

2017-10-24 15:08:01 Bieżący | 13/2017 Powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki

2017-09-07 22:24:27 Bieżący | 12/2017 Informacja o niedojściu emisji obligacji serii C do skutku

2017-07-17 22:16:58 Bieżący | 10/2017 Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii C

2017-07-11 14:23:08 Bieżący | 9/2017 Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

2017-07-05 16:28:18 Bieżący | 9/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.

2017-06-05 15:52:44 Bieżący | 8/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r.

2017-04-19 23:32:11 Bieżący | 7/2017 Informacja o niedojściu emisji obligacji serii B do skutku

2017-03-08 20:07:10 Bieżący | 6/2017 Prognoza wyników finansowych Emitenta na lata 2017-2020

2017-03-08 07:43:53 Bieżący | 5/2017 Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii B

2017-02-16 14:45:33 Bieżący | 4/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2017 r.

2017-01-20 18:06:20 Bieżący | 2/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 roku

2017-01-09 10:22:18 Bieżący | 1/2017 Podpisanie umowy konsorcjum dotyczącej realizacji inwestycji deweloperskich

2016-12-30 17:40:15 Bieżący | 16/2016 Informacja o zmianie adresu Emitenta

2016-12-29 13:59:25 Bieżący | 15/2016 Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta

2016-12-22 14:25:19 Bieżący | 14/2016 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

2016-10-07 14:44:47 Bieżący | 13/2016 Strategia na lata 2016-2020

2016-07-22 11:58:45 Bieżący | 12/2016 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2016-07-13 11:19:35 Bieżący | 11/2016 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2016-07-12 11:57:54 Bieżący | 10/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym w dniu 30 czerwca 2016 r., kontynuowanym dnia 11 lipca 2016 r.

2016-07-07 15:35:05 Bieżący | 9/2016 Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2016-06-28 17:36:07 Bieżący | 8/2016 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2016-06-24 21:21:47 Bieżący | 7/2016 Zawiadomienia akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2016-06-10 14:08:27 Bieżący | 6/2016 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

2016-06-03 13:26:55 Bieżący | 5/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r.

2016-04-01 12:07:15 Bieżący | 4/2016 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2016-03-30 16:48:17 Bieżący | 3/2016 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2016-03-04 14:02:45 Bieżący | 2/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym w dniu 26 lutego 2016 r., kontynuowanym dnia 3 marca 2016 r.

2016-01-30 15:41:08 Bieżący | 1/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lutego 2016 r.

2015-10-12 13:03:44 Bieżący | 8/2015 Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-07-02 14:32:12 Bieżący | 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.

2015-06-25 12:55:41 Bieżący | 6/2015 Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-06-18 14:13:41 Bieżący | 5/2015 Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-06-02 14:56:41 Bieżący | 4/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r.

2015-05-29 10:48:41 Bieżący | 3/2015 Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-03-02 16:25:05 Bieżący | 2/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 23 lutego 2015 r.

2015-01-26 16:31:33 Bieżący | 1/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 lutego 2015 r.

2014-12-31 09:48:01 Bieżący | 26/2014 Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki

2014-10-22 15:07:16 Bieżący | 25/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-10-21 16:00:47 Bieżący | 24/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-10-20 16:29:16 Bieżący | 23/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-10-02 14:45:40 Bieżący | 22/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-08-18 14:57:23 Bieżący | 21/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 sierpnia 2014 r.

2014-08-08 19:08:44 Bieżący | 20/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-08-08 19:01:14 Bieżący | 19/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku z omyłką w zawiadomieniu z dnia 01.08.2014 r.

2014-08-04 18:23:14 Bieżący | 18/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-07-28 23:10:44 Bieżący | 17/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-07-22 21:27:14 Bieżący | 16/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2014-07-16 18:13:42 Bieżący | 15/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

2014-07-16 18:07:12 Bieżący | 14/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

2014-07-15 19:49:42 Bieżący | 13/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

2014-07-15 18:36:14 Bieżący | 12/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r.

2014-07-08 19:52:42 Bieżący | 11/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r.

2014-06-11 18:00:43 Bieżący | 9/2014 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

2014-05-30 17:22:28 Bieżący | 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r.

2014-05-24 08:56:02 Bieżący | 7/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2014-05-15 20:35:05 Bieżący | 6/2014 Zawiadomienie o zmianie udziałów w głosach oraz o transakcji zbycia akcji zawartej przez Prezesa Zarządu Spółki

2014-05-14 20:20:46 Bieżący | 5/2014 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po podjęciu obrad w dniu 14 maja 2014 r. oraz mieli co najmniej 5% głosów

2014-04-29 23:20:42 Bieżący | 4/2014 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

2014-04-09 20:01:25 Bieżący | 3/2014 Wprowadzenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 r.

2014-04-01 00:11:56 Bieżący | 2/2014 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz ogłoszenie o zawołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 kwietnia 2014 roku.

2014-03-29 00:21:01 Bieżący | 1/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2014 roku.

2013-12-21 12:17:05 Bieżący | 7/2013
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

2013-10-22 18:09:15 Bieżący | 6/2013
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2013 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 grudnia 2013 r.

2013-09-27 12:46:55 Bieżący | 5/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

2013-07-03 12:59:32 Bieżący | 4/2013 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

2013-06-10 19:47:24 Bieżący | 3/2013 Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 8 czerwca 2013 r.

2013-06-08 09:25:51 Bieżący | 2/2013 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad

2013-05-31 15:19:46 Bieżący | 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

2012-07-06 13:18:27  Bieżący | 2/2012 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

2012-06-01 16:50:04 Bieżący | 1/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Terra SA

2011-12-21 11:31:24 Bieżący | 8/2011 Transakcje na akcjach osoby nadzorującej

2011-07-01 15:34:46 Bieżący | 7/2011 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

2011-06-11 11:55:19 Bieżący | 5/2011 Otrzymanie żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw

2011-06-06 12:41:11 Bieżący | 3/2011 Zmiana porządku obrad WZA

2011-06-06 12:26:33 Bieżący | 3/2011 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

2011-06-03 17:08:10 Bieżący | 2/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Terra SA

2011-05-16 13:59:00 Kwartalny | /2011 Q

2011-05-16 13:59:00 Kwartalny | /2011 Q

2011-05-04 22:05:40 Roczny |  R

2011-04-13 17:11:37 Bieżący | 1/2011 Uzyskanie dostępu do ESPI