Raporty finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z raportami kwartalnymi i rocznymi publikowanymi przez Spółkę.

  Q1 Q2 Q3 Q4 ROCZNY
2010   roczny
2011 Q1’2011   Q2’2011  Q3’2011  Q4’2011  roczny
2012 Q1’2012   Q2’2012  Q3’2012  Q4’2012  roczny
2013 Q1’2013   Q2’2013  Q3’2013  Q4’2013  roczny
2014  Q1’2014   Q2’2014  Q3’2014  Q4’2014  roczny
2015 Q1’2015 Q2’2015  Q3’2015   Q4’2015 jednostkowy           /skonsolidowany
2016 Q1’2016  Q2’2016  Q3’2016  Q4’2016  jednostkowy  /skonsolidowany
2017 Q1’2017 Q2’2017  Q3’2017  Q4’2017 jednostkowy              /skonsolidowany
2018 Q1’2018 Q2’2018 Q3’2018 Q4’2018