Walne Zgromadzenia

Dokumenty i uchwały z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki dostępne są poniżej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 roku

Struktura akcjonariatu

Projekty uchwał WZA

Formularz pełnomocnictwa

Treść ogłoszenia o zwołaniu WZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2018 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2017 roku

Struktura akcjonariatu

Projekty uchwał WZA

Formularz pełnomocnictwa

Treść ogłoszenia o zwołaniu WZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 lutego 2017 roku

Struktura akcjonariatu

Projekty uchwał NWZA

Formularz pełnomocnictwa

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA

Treść uchwał podjętych przez Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2017 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 roku

Struktura akcjonariatu

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pełnomocnictwa

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Uzupełnienie porządku obrad:

Formularz pełnomocnictwa (po zmianach)

Projekty uchwał ZWZ (po zmianach)

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 11 lipca 2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte w dniu 30 czerwca 2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte w dniu 30 czerwca 2016 r., kontynuowane dnia 11 lipca 2016 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 lutego 2016 roku

Projekt uchwał na NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ

Struktura akcjonariatu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 26 lutego 2016 r.,

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 26 lutego 2016 r., kontynuowane w dniu 3 marca 2016 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Struktura akcjonariatu

Formularz pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 lutego 2015 roku

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz Pełnomocnictwa NWZ

Informacja o liczbie głosów NWZ

Treść podjętych uchwał na NWZ w dniu 23 lutego 2015 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 sierpnia 2014 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Ogloszenie o zwołaniu NWZ

Pełnomocnictwo

Projekty uchwał na NWZ

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 12 sierpnia 2014 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Pełnomocnictwo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku:

Pełnomocnictwo dodatkowa uchwała

Projekty uchwał ZWZ rozszerzony porządek obrad

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika na NWZ

Odwołanie NWZ z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz ogłoszenie o zawołaniu NWZ na dzień 28 kwietnia 2014 roku:

Ogloszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Oświadczenie o liczbie akcji

Wprowadzenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 r.:

Zmieniony porządek obrad

Uchwała ws liczby czlonkow RN

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ do dnia 14 maja 2014 roku

Protokół NWZ z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2014 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 października 2013 roku

Ogłoszenie o NWZA

Projekty uchwał NZWA

Formularz do wykonywania prawa dlosu przez pelnomocnika NZWA

Wzór pełnomocnictwa NWZA

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2013 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 grudnia 2013

Ogłoszenie o zwołaniu  NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2013 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ

Projekty Uchwał na ZWZ

Formularz

Pelnomocnictwo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ

Uchwały ZWZ

Formularz do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2012 roku
Wyniki głosowania uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2012 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 roku

Projekty uchwał na ZWZ

Zał. nr 1 do uchwały nr 3 projekt Regulaminu WZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zmiana porządku obrad ZWZ

– Otrzymanie żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw

Pismo od akcjonariusza ws. żadania umieszczenia dodatkowych punktów na ZWZ

Pismo od akcjonariuszy ws. żądania umieszczenia dodatkowych punktów na ZWZ

Projekty uchwał akcjonariusza na ZWZ

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku

Uzupełnienie ws. uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku