Zainwestuj z Dolnośląskim Centrum Deweloperskim SA w rynek nieruchomości – czyli alternatywa dla wymagających inwestorów

Zainwestuj z Dolnośląskim Centrum Developerskim SA w rynek nieruchomości – czyli alternatywa dla wymagających inwestorów

Jak wybrać spółkę, której pożyczy się pieniądze? Czy warto jeszcze inwestować w mieszkania? Na pewno, zwłaszcza gdy strategiczne cele działalności developera wpisują się w nadrzędny dla gminy cel rozwoju społeczno-gospodarczy i fakt niedawno uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin, należącej do 100 najbogatszych gmin w Polsce. Nieruchomości są i będą doskonałą inwestycją.

Mieszkanie bardziej opłacalne niż lokata

Obecnie wybierając lokatę bankową z kapitałem początkowym w wysokości ok. 100 tys. zł. możemy liczyć na maksymalnie 3% zysku brutto w skali roku, a po odliczeniu podatku będzie to zaledwie 2,43% rocznie. O wysokich odsetkach nie ma więc co marzyć.

W wyniku efektywniejszej promocji Polski zagranicą i coraz lepszej sytuacji gospodarczej kraju, więcej osób decyduje się na zakup domu lub apartamentu w celu czerpania zysków długoterminowych. Mimo że mieszkania uchodzą za inwestycje najpewniejsze, to nie jest wybór dla każdego. Mogą sobie na nie pozwolić tylko osoby gotowe zamrozić kapitał przynajmniej na kilka lat.

Warto zainteresować się obligacjami korporacyjnymi

Inwestor indywidualny ma obecnie do dyspozycji bogaty wachlarz różnych instrumentów finansowych, z których największym zainteresowaniem cieszą się obligacje korporacyjne. Jest to korzystna forma finansowania przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń kredytowania ze strony banków, ale też i w miarę bezpieczny sposób inwestowania wolnych środków.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa instrument, jakim są obligacje korporacyjne, jest czymś interesującym. Obligacje emitowane przez developera na dają spółkom dodatkowe źródło interesującej formy finansowania dłużnego. Jest to alternatywa dla osób prywatnych, które mogą zarobić 8% w skali roku i które posiadają nadwyżki finansowe a dotychczas lokowali je w lokatach bankowych na 3%.

Obecnie firmy potrzebują się finansować a skoro koszt tego jest atrakcyjny i rynek jest otwarty, to emitenci wykorzystują to przeprowadzając emisje w różnym celu. Częściowo jest to refinansowanie pożyczek bankowych, czyli dywersyfikacja źródeł finansowania, a częściowo jakiś inny określony cel czy ogólne potrzeby finansowe firmy.

Środki uzyskane z emisji przedsiębiorstwo może wykorzystywać na podtrzymywanie bieżącej płynności i regulowanie bieżących zobowiązań.

Na inwestycji w nieruchomości nie będzie można stracić

Wzrost zamożności Polaków powoduje, że coraz więcej osób kupuje drugie mieszkanie lub dugi dom w najbardziej atrakcyjnych rejonach. Dzieje się tak w gminie Lubin dzięki zlokalizowanej tu siedzibie KGHM Polska Miedź S.A., jednego z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie, w której znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców.

Mieszkańcy Lubina nie mają większych problemów w znalezieniu zatrudnienia i pozyskaniu dochodów, głównie dzięki zatrudnieniu w KGHM oraz tworzeniu nowych bądź rozwijaniu istniejących firm. Średnie dochody uzyskiwane w KGHM S.A. to około 11 tys. złotych, a pracownicy rozpoczynający pracę otrzymują wynagrodzenie na poziomie 5-6 tys. zł, co bezpośrednio przekłada się na dużą zdolność kredytową i w efekcie mocno napędza rynek pierwotny mieszkań i domów.

Miasto Lubin dynamicznie się rozwija i wkrótce osiągnie 100 tysięcy mieszkańców. To tu świeżo zatwierdzono utworzenie największej na Dolnym Śląsku Specjalnej Strefy Ekonomicznej aktywności gospodarczej na terenach obejmujących około 450 ha. Jest to obszar objęty szeregiem ulg podatkowych dla inwestorów. To równocześnie miejsce, gdzie mogą oni rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie, co jeszcze bardziej podsyci popyt na nowe domy i mieszkania.

Kluczową sprawą dla  rozwoju Gminy Lubin i stanu środowiska na jej terenie jest koncepcja uruchomienia odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenach położonych w okolicy Lubina w kierunku na Legnicę i Ścinawę. Dlatego najbliższe lata powinny obfitować w wiele nowych inwestycji.

Pomysł na inwestycje z Dolnośląskim Centrum Deweloperskim SA

Przedmiotem działalności developera jest stawianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych. Chce on pozyskać środki finansowe, m.in. z emisji obligacji na przygotowanie szczegółowej, kompleksowej koncepcji całego osiedla, przeprowadzenie dalszych podziałów geodezyjnych, wykonanie projektów architektonicznych i budowlanych, rozpoczęcie inwestycji budowlanych,  inwestycje marketingowe w celu sprzedawania działek wraz z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę lokalnym deweloperom i klientom indywidualnym a także na prowadzenie dalszych prac budowlanych. Pełny proces inwestycyjny powinien potrwać od 3 do 5 lat.

Projekt spółki jest pomysłem na inwestycje, możliwym do realizacji dopiero teraz po niedawno uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji na terenie miasta Lubin, w odległości 1,5 km w linii prostej od głównej Galerii Handlowej Lubina.

Developer planuje zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki w budownictwie na Dolnym Śląsku i wejście na nowe rynki, począwszy od 2019 roku. Cele zapisane w Strategii Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego SA na lata 2016-2020 wpisują się w nadrzędny dla gminy Lubin wieloletni dokument strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. Strategię Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030.

Autor: Sylwia Hucik-Gaicka – Dyrektor Zarządzający kancelariambonds.pl

Źródło: Lubiński Magazyn Informacyjnyhttp://elubin.pl/wiadomosci,16171.html

Posted in Bez kategorii.